Fundacja Serce im. J.Korczaka

    Strona główna » Wydarzenia 2009

Wycieczka do Warzenka

W dniu 20 sierpnia 2009r. Fundacja Serce im. Janusza Korczaka , dzięki realizacji projektu Wspólnie odkrywamy świat zorganizowała dla naszych maluchów wycieczkę do Warzenka. W wycieczce wzięły udział nasze rodziny zaprzyjaźnione, adopcyjne, zastępcze, wolontariusze nasze maluchy i kadra. Uczestnicy wycieczki zostali podzieleni na grupy - każda z grup miała oddzielny plan zajęć. Odbyły się zajęcia z ruchu metoda Weroniki Sherborne, szukanie skarbów ziemi, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe i poszukiwania skarbów. Na zakończenie wszyscy spotkali się przy ognisku i kiełbaskach.





Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot
tel.: +48 505-077-969, mail: jkorczak@fundacjaserce.org.pl