Fundacja Serce im. J.Korczaka

    Strona główna » Wydarzenia 2014

31.12.2014 r. Wsparcie dla Domu im. J. Korczaka RPOT w latach 2008 - 2014

Fundacja Serce im. J. Korczaka wspiera dzieci niepełnosprawne z Domu im. J. Korczaka RPOT w Gdańsku. Główne obszary wsparcia to; organizowanie, finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci, organizację wypoczynku letniego dla dzieci niepełnosprawnych, a także dofinansowanie do remontów, inwestycji prowadzonych w placówce, w tym pomoc w wyposażeniu sali integracji sensorycznej, sali doświadczania świata, wyposażenie placu zabaw, modernizacja ogrodu Szczególnym wsparciem otaczane były dzieci z Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku oraz dzieci z rodzin zastępczych, które opuściły Dom im. J. Korczaka. W latach 2008–2014 Fundacja przeznaczyła na te cele kwotę około 720000,00 zł.
Od 2012 r. Fundacja użycza samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych przebywających w Domu im. J. Korczaka. Umowa użyczenia realizowana będzie do 30.12. 2015 r.
Od 2015 r. Fundacja szczególną troską zamierza otoczyć dzieci w rodzinach zastępczych woj. pomorskiego poprzez wsparcie terapeutyczne dla dzieci, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla rodzin zastępczych, dofinansowanie sprzętu zaopatrzenia ortopedycznego dla dzieci niepełnosprawnych oraz organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zastępczych wraz z ich opiekunami.

Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot
tel.: +48 505-077-969, mail: jkorczak@fundacjaserce.org.pl