Fundacja Serce im. J.Korczaka

    Strona główna » Wydarzenia 2015

09.01.2015 r. Wsparcie dla dzieci z Domu im. J. Korczaka RPOT w Gdańsku

Fundacja Serce im. J. Korczaka sfinansowała zajęcia z hipoterapii dla dzieci z Domu im. J. Korczaka w roku 2015, a także wsparła finansowo organizację zajęć kulturalno - rekreacyjnych w czasie ferii dla dzieci z placówki, w tym: organizację kuligu, wyjścia do kina, do teatru Miniatura, wycieczki do Świata Trampolin w Gdyni, a także sfinansowała przedstawienie teatru Qufer dla dzieci z Domu im. J. Korczaka. Łączna kwota dofinansowania 6 100,00 zł.

Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot
tel.: +48 505-077-969, mail: jkorczak@fundacjaserce.org.pl