Fundacja Serce im. J.Korczaka

    Strona główna » Wydarzenia 2015

Październik – listopad 2015 r. - wsparcie finansowe dla dziecka przebywającego w Domu im. J. Korczaka RPOT oraz dla rodzin zastępczych i RDDz.

Fundacja Serce im. J. Korczaka dofinansowała zakup specjalistycznego wózka dla podopiecznego Domu im. J. Korczaka w wys. 1970, 00 zł., oraz zakup ortez i odżywek dla dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 1600,00 zł.

Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot
tel.: +48 505-077-969, mail: jkorczak@fundacjaserce.org.pl