Fundacja Serce im. J.Korczaka

    Strona główna » Wydarzenia 2016

22.04.2016 r. - Seminarium - Kurs na rodzinę

Prezydent Miasta Gdyni oraz MOPS w Gdyni zaprosili nas do uczestnictwa w seminarium: Kurs na rodzinę - sposoby skutecznego pomagania. Wśród merytorycznych dyskusji nasz głos był słyszalny i ważny. Dyskutowaliśmy na temat pozyskiwania rodzin zastępczych dla dzieci niepełnosprawnych, wspierania rodziców zastępczych i dzieci. Dzieliliśmy się doświadczeniami i szukaliśmy najlepszych rozwiązań. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Miasta Gdyni wraz z p. Prezydentem Michałem Guciem oraz p. Beatą Szadziuł - Pełnomocnikiem Prezydenta Gdyni ds. Rodziny, przedstawiciele MOPS-u w Gdyni: pracownicy i dyrektorzy - p. Mirosława Jezior, p. Franciszek Bronk oraz przedstawiciel Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego, Wice - Prezes Zarządu Fundacji Przyjaciółka - p. Joanna Luberadzka-Gruca, a także przedstawiciel powiatu wejherowskiego - p. Iwona Romanowska - Dyrektor PCPR w Wejherowie. W seminarium brali udział reprezentanci rodzinnej pieczy zastępczej - p. Beata Podlasek prowadząca Rodzinny Dom Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych w Gdyni. B. Dziękujemy, że mogliśmy być z Państwem.

Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot
tel.: +48 505-077-969, mail: jkorczak@fundacjaserce.org.pl