Fundacja Serce im. J.Korczaka

    Strona główna » Wydarzenia 2010

Koncert 10 grudnia 2010r.

W dniu 10 grudnia 2010 roku o godz. 19.00 w Sopocie w sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Kameralnej odbył się V Jubileuszowy koncert charytatywny. Na rzecz naszych dzieci zagrała Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod Dyrekcją Pana Wojciecha Rajskiego. Współorganizatorem koncertu był Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gdańsku. Fundacja uhonorowała Pana Wojciecha Rajskiego orderem Serce za serce.
Ze sprzedaży biletów - cegiełek uzyskano 6030,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzydzieści 00/100, natomiast ze zbiórki do puszek kwestarskich zebrano 1302,50 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dwa złote 50/100), łącznie 7.332,50 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 50/100.
Zebrane środki finansowe zostaną przekazane na dofinansowanie do remontów i wyposażenia gabinetów terapeutycznych oraz zakupu urządzeń rehabilitacyjnych dla dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Gdańsku.

Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot
tel.: +48 505-077-969, mail: jkorczak@fundacjaserce.org.pl