Fundacja Serce im. J.Korczaka

    Strona główna » Wydarzenia 2011

Projekt Odkrywcy świata

Fundacja od sierpnia do września 2011 roku realizowała projekt pt Odkrywcy świata. Projekt finansowany był ze środków własnych Fundacji oraz ze środków pochodzących z Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym, wraz z udzieleniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 rok.
Projekt skierowany był do dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku. W ramach projektu w dniu 10 sierpnia 2011r. została zorganizowana wycieczka do Akademii Przygody do Lubania, gdzie dzieci miały zapewnioną hipoterapię, zabawy w Małpim gaju oraz ognisko. W terminie od 2 do 4 września oraz od 9 do 11 września 2011r. - 12-ścioro dzieci wraz z opiekunami przebywały w Ostrzycach na weekendowych wyjazdach rekreacyjno - turystyczno - sportowych gdzie odbyły się zajęcia warsztatowo-terapeutyczne, terapia metodą Weroniki Sherborne, rehabilitacja, muzykoterapia oraz wspólne gry i zabawy w lesie.
Do Domu dzieci wróciły szczęśliwe, pełne nowych wrażeń i przepięknych zdjęć.

Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot
tel.: +48 505-077-969, mail: jkorczak@fundacjaserce.org.pl