Fundacja Serce im. J.Korczaka

    Strona główna » Wydarzenia 2011

Projekt Bajkowy świat

Fundacja Serce im. Janusza Korczaka od listopada do grudnia 2011 roku realizowała projekt pt Bajkowy świat. Projekt finansowany był ze środków własnych Fundacji oraz ze środków pochodzących z Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym, wraz z udzieleniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 rok. Projekt skierowany był do dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku. W ramach projektu dzieci miały zapewnioną terapię indywidualną i grupową. Była to muzykoterapia, terapia prowadzona przez surdologopedę, rehabilitanta wzroku oraz neurologopedę.

Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot
tel.: +48 505-077-969, mail: jkorczak@fundacjaserce.org.pl