Fundacja Serce im. J.Korczaka

    Strona główna » Wydarzenia 2011

Koncert 9 grudnia 2011r.

W dniu 9 grudnia 2011 roku o godz. 19:00 w Sopocie w sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Kameralnej odbył się już VII koncert charytatywny. Na rzecz dzieci Z Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Gdańsku zagrała JK Chamber Orchestra pod Batutą Pana Ariela Ludwiczaka. Ze sprzedaży biletów - cegiełek uzyskano 4080,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt złotych 00/100), natomiast ze zbiórki do puszek kwestarskich zebrano 1620,37 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia złotych 37/100). Łącznie 5700,37 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 37/100). Zebrane środki finansowe zostaną przekazane na dofinansowanie do remontów i wyposażenia gabinetów terapeutycznych oraz zakupu urządzeń rehabilitacyjnych dla dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Gdańsku.

Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot
tel.: +48 505-077-969, mail: jkorczak@fundacjaserce.org.pl