Fundacja Serce im. J.Korczaka

    Strona główna » Wydarzenia 2011

12 grudnia 2011r.

W dniu 12 grudnia przedstawiciele Firmy UPS Pan Wojciech Arciszewski Dyrektor ds. Publicznych Europa Centralna i Wschodnia oraz Pan Paweł Wiśniewski Dyrektor Gdańskiego Oddziału UPS na ręce Pani Prezes Anny Rozalewicz oraz Pani Dyrektor Domu im. J. Korczaka RPOW Urszuli Burtowicz-Kulesza wręczyli czek na kwotę 25 tys amerykańskich dolarów z przeznaczeniem na zakup 9-osobowego samochodu na potrzeby Fundacji Serce im. Janusza Korczaka.

Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot
tel.: +48 505-077-969, mail: jkorczak@fundacjaserce.org.pl