Fundacja Serce im. J.Korczaka

    Strona główna » Wydarzenia 2012

Samochód Fundacji.

W dniu 4 czerwca odbył się uroczysty odbiór samochodu Fundacji, który został zakupiony dzięki środkom finansowym pozyskanym z Fundacji UPS oraz środków własnych Fundacji Serce im. Janusza Korczaka.
Dzieci z Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej przy asyście Pani Dyrektor Urszuli Burtowicz-Kulesza oraz Pani Prezes Anny Rozalewicz uroczyście przecięły wstęgę, którą był przepasany srebrny 9-osobowy Ford. Samochód będzie wykorzystany do przewozu dzieci niepełnosprawnych z Domu im. J. Korczaka RPOT.

Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot
tel.: +48 505-077-969, mail: jkorczak@fundacjaserce.org.pl