Fundacja Serce im. J.Korczaka

    Strona główna » Wydarzenia 2012

Wolontariusze Citi Banku Handlowego - Fundacja Kronenberga

W dniu15 czerwca 2012r w ramach wolontariatu pracowniczego Citi Banku Handlowego do Domu im. Janusza Korczaka przybyło ok. 20 pracowników banku. Przed rozpoczęciem projektu Fundacja Bankowa imienia Leopolda Kronenberga przekazała Fundacji Serce im. Janusza Korczaka pieniądze na zakup farb, sprzętu ogrodowego i innych potrzebnych do realizacji przedmiotów. Uczestnicy pomalowali ogrodzenie, uprzątnęli teren po pracach remontowych, pomalowali sprzęt ogrodowy oraz salę terapeutyczną. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom zaangażowanym w akcję oraz Zarządowi Fundacji za poparcie i koordynację tak szlachetnych działań.

Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot
tel.: +48 505-077-969, mail: jkorczak@fundacjaserce.org.pl