Fundacja Serce im. J.Korczaka

    Strona główna » Wydarzenia 2012

Koncert charytatywny

W dniu 8 grudnia 2012 roku o godz. 17:00 w Sopocie w sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Kameralnej odbył się już VIII koncert charytatywny. Na rzecz naszych dzieci zagrała JK Chaber Orchestra pod Batutą Pana Ariela Ludwiczaka. Współorganizatorem koncertu była Fundacja Serce im. Janusza Korczaka. Ze sprzedaży biletów - cegiełek uzyskano 3870,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100), natomiast ze zbiórki do puszek kwestarskich zebrano 1.624,10 (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia cztery 37/100). Łącznie zebrano 5.494,10 zł. (słownie: pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 10/100). Zebrane środki finansowe zostaną przekazane na dofinansowanie do zakupu sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych dla dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku.

Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot
tel.: +48 505-077-969, mail: jkorczak@fundacjaserce.org.pl