Fundacja Serce im. J.Korczaka

    Strona główna » Wydarzenia 2012

Koncert 9 grudnia

W dniu 9 grudnia o godz. 19:00 w Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot odbył się uroczysty koncert kończący Jubileusz 30-lecia Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod Dyrekcja Pana Wojciecha Rajskiego. Po uroczystym koncercie Dyrektor Domu im. J Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku Pani Urszula Burtowicz-Kulesza razem z Prezesem Fundacji Serce im. Janusza Korczaka Panią Anną Rozalewicz na ręce Pana Dyrektora Wojciecha Rajskiego oraz koncertmistrzyni Pani Anny Wieczerzak wręczyły order Serce za serce dla wszystkich członków Orkiestry w podziękowaniu za działalność charytatywną oraz ofiarowane koncerty na rzecz dzieci z Domu im. J. Korczaka RPOT w latach 2008-2012r.

Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot
tel.: +48 505-077-969, mail: jkorczak@fundacjaserce.org.pl