Fundacja Serce im. J.Korczaka

    Strona główna » Wydarzenia 2013

Projekt Goniąc Marzenia

Od marca do czerwca 2013 r. Fundacja realizowała projekt Goniąc Marzenia finansowany ze środków otrzymanych z Gminy Miasta Gdańska. Projekt zakładał wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami poprzez organizację zajęć terapeutycznych dla dzieci chorych i niepełnosprawnych pozbawionych opieki rodziców, przebywających w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku.
W projekcie prowadzona była indywidualna terapia logopedyczna, indywidualne zajęcia z artterapii i rytmiki, a także hipoterapia i dogoterapia. W projekcie wzięło udział 20 -ro dzieci

Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot
tel.: +48 505-077-969, mail: jkorczak@fundacjaserce.org.pl