Fundacja Serce im. J.Korczaka

    Strona główna » Wydarzenia 2013

Wyjazd integracyjny do Lubania

W dniu 4 lipca 2013 roku Fundacja Serce im. Janusza Korczaka w ramach realizacji projektu Słoneczna integracja Fundacja zorganizowała jednodniowy wyjazd integracyjny dla dzieci z Domu im. J. Korczaka oraz rodzin zastępczych i zaprzyjaźnionych do Akademii Przygody w Lubaniu. Projekt finansowany był ze środków pochodzących z Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013rok.
Zabawa rozpoczęła się od wspólnego śniadania na trawie. Następnie wszyscy uczestnicy wyprawy zostali podzieleni na grupy i każda z grup udała się zdobywać Akademię Przygody.
Były przejażdżki jeepem po polnej i leśnej drodze, hipoterapia, zabawa na siatkach rozwieszonych między drzewami, slalom w sianie, wspinaczki z asekuracją, harce w małpim gaju i pokaz sokolnictwa. Na zakończenie imprezy było wspólne ognisku, i pieczenie kiełbasek. Wszyscy wrócili zmęczeni ale bardzo zadowoleni.

Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot
tel.: +48 505-077-969, mail: jkorczak@fundacjaserce.org.pl