Fundacja Serce im. J.Korczaka

    Strona główna » Wydarzenia 2013

Koncert charytatywny

W dniu 13 grudnia 2013 roku o godz. 18:00 w Sopocie w sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Kameralnej odbył się już XI koncert w wykonaniu Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, w tym IX koncert charytatywny. Ze sprzedaży biletów - cegiełek uzyskano 4.920,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100), natomiast ze zbiórki do puszek kwestarskich zebrano 2 070,75 zł. Łącznie zebrano 6 990,75 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 75/100). Zebrane środki finansowe zostaną przekazane na dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych oraz sprzętu do terapii SI dla dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku.

Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot
tel.: +48 505-077-969, mail: jkorczak@fundacjaserce.org.pl