Fundacja Serce im. J.Korczaka

Historia

Fundacja powstała w roku 2008 z myślą o dzieciach umieszczonych w Domu im. J. Korczaka RPOT w Gdańsku. W latach 2008-2015 wspierała umieszczone w placówce dzieci, jednocześnie przekazywała środki na remonty, modernizację placówki. Wniosła duży wkład finansowy i udział w stworzenie nowoczesnej placówki dla dzieci niepełnosprawnych w Gdańsku.

Obecnie rozszerzyliśmy naszą działalność - pomagając dzieciom potrzebującym pomocy na terenie województwa pomorskiego. Szczególną troską otaczamy dzieci, które utraciły swoich rodziców ( rodzice są nieobecni w życiu dzieci, z różnych względów nie mogą się nimi opiekować). Są to dzieci przebywające w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Nie pozostawiamy nikogo bez pomocy - w sytuacjach kryzysowych pomagamy rodzinom i dzieciom, szczególnie niepełnosprawnym poprzez realizację wielu projektów (terapeutycznyh, organizację wypoczynku dla dzieci, imprez integracyjnych, kolonii i obozów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego).
Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot
tel.: +48 505-077-969, mail: jkorczak@fundacjaserce.org.pl