Fundacja Serce im. J.Korczaka

Zapowiedzi

 1. Zbiórka publiczna nr: 2018/2397/OR - realizowana od 30.05. do 30.12.2018 r.
  (zbiórka ofiar w gotówce do puszek)

  Zbiórka została zgłoszona do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i jest zarejestrowana pod nr: 2018/2397/OR, nazwa: Organizacja wypoczynku dla dzieci z pieczy zastępczej woj. pomorskiego, w tym dzieci niepełnosprawnych - projekt: Wakacje marzeń - przełamujemy bariery niepełnosprawności - Lądek Zdrój 2018 Ponadto cele statutowe: leczenie i rehabilitacja, organizacja festynów integracyjnych i koncertów.

  Projekt dedykowany jest dzieciom niepełnosprawnym z pieczy zastępczej województwa pomorskiego. Naszym celem jest uczyć dzieci pokonywania trudności, zamiłowania do pieszych wędrówek, miłości do przyrody, przełamywania wszelkich barier niepełnosprawności, tolerancji dla inności.
  Rodzicom i opiekunom pokazujemy jak można organizować i spędzać czas ze swoimi dziećmi.
  Projekt realizowany jest od 2008 r. - dla kolejnych grup dzieci, głównie ze środków własnych fundacji (od darczyńców, ze zbiórek).
  Informacje o zbiórce znajdują się na portalu zbiórek publicznych: www.zbiorki.gov.pl
  W imieniu naszych podopiecznych, pragniemy bardzo serdecznie podziękować za dotychczasowe ofiary.

  Polecamy Państwa hojności nasze puszki,
  Wszystkim ofiarodawcom będziemy bardzo wdzięczni.
Fundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot
tel.: +48 505-077-969, mail: jkorczak@fundacjaserce.org.pl