Fundacja Serce im. J.Korczaka

Zarząd i Rada Fundacji

Zarząd Fundacji

  • Prezes Zarządu - Urszula Burtowicz-Kulesza
  • Wice-prezes Zarządu - Anna Rozalewicz

Rada Fundacji

  • Izabela Abramowicz - Przewodnicząca
  • Grażyna Kujaszewska
  • Jolanta Żadziłko
  • Ewa Romaniuk
  • Mirosław ParackiFundacja Serce im. Janusza Korczaka ul. Okrężna 9, 81-822 Sopot
tel.: +48 505-077-969, mail: jkorczak@fundacjaserce.org.pl